Տեսլական, Առաքելություն, Նպատակներ

Նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական մեխանիզմների ստեղծմանն ու տարածմանը, մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը և օրենքի գերակայության ապահովմանը։