Շրջիկ թատրոն

Կինը՝ որպես ժողովրդավարական արժեքների տարածող իրազեկման շրջիկ թատրոնի հիմնական նպատակն է աջակցել գյուղական համայնքների կանանց շրջանում իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացմանը եւ և վերջիններիս կողմից սեփական համայնքում ժողովրդավարության օրակարգի ձևավորմանը