«Լոգոս» Իրավապաշտպան ՀԿ-ի կողմից մեկնարկում է նոր ծրագիր

2020թ հունիսի 1-ից «Լոգոս» Իրավապաշտպան ՀԿ-ի կողմից մեկնարկում է «Գյումրիի ՏԻՄ-ի կողմից ԿՈՎԻԴ-19 համաճարակի տարածման ընթացքում մատուցվող ծառայությունների որակի, իրավաչափության, հաշվետվողականության և թափանցիկ գործունեության իրականացման խթանում» ծրագիրը։ Ծրագիրը նպատակ ունի Գյումրի քաղաքի ՏԻՄ-ի կողմից ԿՈՎԻԴ-19 համաճարակի տարածման ընթացքում մատուցվող ծառայությունների որակի, իրավաչափության, հաշվետվողականության և թափանցիկությանը գործունեության իրականացման մշտադիտարկում և վերջինիս կողմից տարվող կանխարգելիչ աշխատանքների արդյունավետության գնահատում։ Ծրագրի խնդիրներն են՝

Խնդիր 1․ Ձևավորել Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում Հասարակականկազմակերպություններից, ԶԼՄ-ներից և ակտիվ երիտասարդներից կազմված մինչև 20 հոգանոց հասարակական մոնիթորինգային խումբ։ Հաշվի առնելով մասնակցային մոնիթորինգի իրականացման կարևորությունը, մոնիթորինգային խմբում ներգրավված են լինելու Գյումրի քաղաքի համայնքապետարանի, Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան բաժիններից ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև քաղաքի ակտիվ երիտասարդներ և Գյումրի քաղաքում ակտիվ գործունեություն ծավալող ՔՀԿ-ներ։

Խնդիր 2․ Իրականացնել մշտադիտարկում Գյումրի քաղաքի ՏԻՄ-ի կողմից ԿՈՎԻԴ-2019 համաճարակի տարածման ընթացքում մատուցվող ծառայությունների որակի, իրավաչափության, հաշվետվողականության և թափանցիկությանը գործունեության իրականացման մշտադիտարկում և վերջինիս կողմից տարվող կանխարգելիչ աշխատանքների արդյունավետության գնահատում 6 ֆոկուս խմբային քննարկումների, 10 խորքային հարցազրույցների, ինչպես նաև իրավական փաստաթղթերի ուսումնասիրության միջոցով։

Խնդիր 3․ Ծրագրի արդյունքները ամփոփող զեկույցի պատրաստում։ Զեկույցը արտացոլելու է ծրագրի ընթացքում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները և առաջարկությունների փաթեթ, որը ներկայացվելու է Գյումրիի ՏԻՄ-ին, Շիրակի մարզպետարան, ՀՀ Կառավարություն։

Ծրագրի տևողությունը՝ 4 ամիս։ Ծրագրի բյուջեն՝ 8002 ԱՄՆ Դոլար, որը համարժեք է 3854000 ՀՀ դրամի։

Ծրագիրը հնարավոր է դարձել իրականացնել Բաց հասարակության հիմնադրամներ- Հայաստանի ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։

Դիտվել է 234 անգամ